Kontingent

Kontingent pr. halvår kr. 400,-

betales pr. 1 Februar og 1. November

Indbetales til konto 3408  4803504679

Today 1