Beretning 2023

Beretning for LystrupKoret 2023

Korsæsonen 2022 sluttede med vores traditionelle julekoncert på Gl. Estrup, den 26. november og selve juleafslutningen holdt vi den 5. december med æbleskiver og gløgg.

Mandag den 9. januar 2023 startede vi med at indstudere programmet til forårskoncerterne. 

Den 29/30. april havde vi arrangeret en kortur til Lis og Jørgens sommerhus i Vejlby Fed på Nordfyn med overnatning både i sommerhuset og på den nærliggende campingplads. Lis havde aftalt en koncert lørdag eftermiddag på friplejehjemmet i Middelfart. Desuden deltog vi i Gudstjenesten søndag formiddag i Vejlby kirke. Resten at tiden var der ”frit slag”, og vi hyggede os vældig i sommerhuset med en lille fest lørdag aften.  

En stor tak til Lis og Jørgen for deres store gæstfrihed. 

Der deltog 29 kormedlemmer.

Forårssæsonen sluttede af med en koncert på Folkehuset Sønderskovhus, den 11. maj, hvor vi blev modtaget med stor glæde.

Her efter sommerferien er vi så startet igen den 4. september. Planerne for efteråret er at lave en koncert udelukkende med satser af Peer Kjær Andersen. Koncerten vil blive afholdt i Lystrup kirke, den 26. november. Efter ønske fra Peers kone, Marianne Vasard, bliver der lavet en video af koncerten af Ole Mortensen. Koret er blevet orienteret.

Også i år vil vi give en julekoncert på Gl. Estrup søndag, den 10. december, som samtidig også er vores juleafslutning.

Mandag den 8. januar starter vi igen med koraften og en Nytårskur. 

Bestyrelsen står for en beskeden anretning, som korkassen betaler.

Til foråret har vi flere ideer under overvejelse, dog er intet faldet på plads endnu.

Jeg vil også orientere om, at kopieringen af noder til dem, der ikke kan kopiere selv, bliver foretaget af et bestyrelsesmedlem i hver stemme.

En hjertelig tak til alle, der gør en indsats for koret og en særlig tak til Lis for en meget fin sæson.

Gunhild, 23. oktober 2023