Generalforsamling 2019 2020 2021

Referat af generalforsamlingen 1.november 2021.1) Valg af ordstyrer (Peter Trier)2) Formandens beretning(Gunhild) Godkendt.    

Beretning for LystrupKoret 2019

/2020/2021

Beretningen for 2021 vil i sagens natur blive præget af Corona restriktionerne, som betød, at næsten alt måtte aflyses.

Da vi af den grund heller ikke kunne afholde Generalforsamling i 2020, gælder beretningen for både 2020 og 2021.

Vi begyndte det nye år 2020 med at holde Nytårskur den 6. januar.

Derefter havde vi vore hyggelige koraftener indtil den 11. marts 2020, hvorefter hele landet lukkede ned og dermed også alle aktiviteter for korsang.

Vi startede igen mandag 7. september 2020, bl.a. ved at dele koret op i to/tre grupper. Det lykkedes et par gange, hvorefter koret måtte stoppe igen pga. restriktionerne.

I foråret 2021 gjorde vi os mange tanker om, hvordan vi kunne komme i gang igen og samtidig respektere de gældende restriktioner. Især var Lis meget ihærdig med at finde forskellige steder, hvor vi kunne være alle sammen. Men vi kom først i gang igen mandag den 19. april. Koret blev igen delt op, og vi sang udendørs på plænen foran Elsted Sognegård. Vi havde alle visir på og alle havde taget en lyntest i forvejen. 

Det gik så godt, at vi efter 5 øvegange kunne holde en lille udendørs koncert ved Sognegården for tilhørere. Koncerten omhandlede Sange fra Den Blå Sangbog, som havde en helt særlig betydning i tiden op til Genforeningen. 100 året for Genforeningen skulle have været fejret i 2020, men alt blev som bekendt aflyst.

Derefter holdt vi sommerferie.

Nu er vi startet igen den 30. august og håber, vi kan fortsætte uden restriktioner. Den næste koncert er julekoncerten på Gl. Estrup, lørdag, den 11. december. Det vil samtidig også være korets juleafslutning.

Vi begynder det nye år 2022 med en Nytårskur, mandag den 10. januar. 

Vore planer for foråret er et samarbejde med Hinnerupkoret. Det bliver en fælleskoncert, søndag, den 24. april i Lystrup Kirke, og torsdag, den 28. april i Uhresalen i Hinnerup Kulturhus.

Endvidere har jeg den store glæde at byde 4 nye medlemmer velkommen i koret:

Birgitte Kjær, Inger Raben-Pedersen, Lene Hove og Ole Rasmussen. Dejligt at I vil være med.

Desværre har vi måttet sige farvel til et meget trofast medlem gennem mange år, Kirsten Drews, som døde i august.

Jeg vil også minde jer om, at Kor72 byder på mange spændende arrangementer. Man kan altid spørge i koret, om der er andre medlemmer, der også vil være med til et givet arrangement, men vær opmærksom på, at det ikke falder sammen med korets koncerter.

Til slut vil jeg sige dig, Lis, en stor tak for din ihærdige indsats for at få koret igennem Corona-krisen.

Gunhild, den 30. oktober 2021

3) Aflæggelse af regnskab  (Flemming) Godkendt

4) Fastsættelse af kontingent 1.november og 1.februar  400kr.

5) Valg af bestyrelsesmedlemmer:

    På Valg:

    Gunhild (genvalg)

    Ulla (ønsker ikke genvalg). Valgt Karin Kirketerp og Lisbeth Maribo bliver sekretær.

6) Valg af revisorer:

    PeterTrier og Jørgen Blohm

7)Indkomne forslag:

  Forslag om at flytte koret øvetidspunkt, men det var der ikke stemining for.

8)Evt.

 KH  Ulla