Kontingent

Kontingent pr. halvår kr. 500,-

betales pr. 1 Februar og 1. Oktober

Indbetales til konto 3408  4803504679